W tym tekście dowiesz się co to jest Naprotechnologia, jakie są jej wady i zalety oraz jaka jest jej skuteczność.

Jeszcze nie odniosłam się do sprawy  przerwania programu refundacji in vitro, ale zrobię to tylko potrzebuję małego preludium. Dla niewtajemniczonych i nie śledzących aktualności do poczytania tabelka, która zabiera wszystkie aktualne zamiary, dotyczące sytuacji refundacji IN VITRO w Polsce. W tym całym natłoku nasunęło mi się kilka pytań i wniosków.

 1. Ludzie nie rozumieją co to jest naprotechnologia, myśląc, że jest to tylko stosowanie kalendarzyka małżeńskiego.
 2. Ludzie, którzy są zwolennikami naprotechnologii są wyzywani od oszołomów, pomimo, że nie narzucają swojego zdania nikomu.
 3. Wszyscy doszukują się w niej minusów, ale podobna diagnostyka, leczenie farmakologiczne i chirurgiczne mają zastosowanie w klinikach leczenie niepłodności w której ostatecznością jest in vitro w danym przypadku.
 4. Rząd nie pomyślał, że likwidując program In Vitro pozbawia szansy na potomstwo ludzi, którym naprotechnologia nie pomoże (zaawansowana endometrioza, niedrożne jajowody, azoospermia, obniżona rezerwa jajnikowa). Co z takimi przypadkami?
 5. Współczuję osobom, których nie stać na leczenie niepłodności z własnych funduszy.

Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego, zwany rządowym programem in vitro, ruszył 1 lipca 2013 roku i był zaplanowany do 30 czerwca 2016 r. W efekcie realizacji programu urodziło się dotychczas ponad 3 tysiące dzieci. Program został przedłużony przez Platformę Obywatelską na okres od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oznajmił, że rząd kończy refundację IN VITRO  w połowie 2016.

 

Co to jest naprotechnologia

Jest to metoda pozwalająca monitorować płodność kobiecą. Została stworzona przez Thomasa Hilgersa w 1991 roku oparta na metodzie Billingsów, obecnie jest zmodyfikowana i rozszerzona. Jest adresowana do pacjentów, których niepłodność daje się korygować medycznie. Wstępna diagnoza pary niepłodnej odbywa się w oparciu o model Creightona i polega na analizie parametrów płodności biomarkerów, dzięki czemu po kilku miesiącach obserwacji i regularnego współżycia można zdiagnozować przyczynę niepłodności. Naprotechnologia jest systemem wspierania naturalnej płodności człowieka, popartą filozofią. Jest metodą popierana przez kościół katolicki. Podczas leczenie stosowany jest pewien schemat, który ma na celu poznanie i skorygowanie nieprawidłowości i wdrożenie leczenia. [1]

 1. Dokładne monitorowanie przebiegu cyklu za pomocą Modelu Creightona
 2. Leczenie hormonalne
 3. Diagnostyka ultrasonograficzną (USG)
 4. Diagnostykę histeroskopową
 5. Laparoskopię diagnostyczną i zabiegową
 6. Chirurgię rekonstrukcyjną w obrębie miednicy mniejszej
 7. Histerosalpingografię (badanie drożności jajowodów)
 8. Badanie parametrów nasienia

Leczenie zawiewa procedury związane z zabiegami chirurgicznymi takimi jak: hsg, histeroskopia, laparoskopia, laparotomia, które wpisują się w postępowanie lecznicze. Po postawieniu rozpoznania przyczyny niepłodności, podaje się leczenie farmakologiczne, hormonalne dopasowane do warunków indywidualnych. Leczenie obejmuje dostępne leczenie zachowawcze, precyzyjne leczenie hormonalne, leczenie chirurgiczne. Szczególną uwagę zwraca wykorzystanie nowoczesnych technik laserowych, waporyzacji laserowej ognisk endometriozy, chirurgii rekonstrukcyjnej jajowodów, wykorzystanie technik chirurgicznych w leczeniu PCOS oraz specyficzne postępowanie przeciwzrostowe. [2]

Ile trwa leczenie naprotechnologią

Dużą wagę zwraca się na leczenie hormonalne, suplementację fazy lutealnej cyklu miesiączkowego. Wykorzystuje się leczenie farmakologiczne przy zaburzeniach funkcji układu podwzgórze –przysadka-jajnik. Celem leczenia w niepłodności jest uzyskanie poczęcia i urodzenia dziecka, czego oczekujemy przez okres około 12 maksymalnie do 48 miesięcy. Jeżeli nie uzyskuje się powodzenia Naprotechnologia doradza adopcję. [2]

Ile kosztuje naprotechnologia

Program obejmuje czas trwania etapów szkoleniowego, diagnostycznego oraz leczniczego, a także oczekiwania na poczęcie (okres od 18 do 48 miesięcy). Koszty szkoleń w polskich warunkach:

1. Koszty etapu szkoleniowego – materiały szkoleniowe 200 zł – szkolenia od 800 do 1200 zł
2. Koszty etapu diagnostyczno – leczniczego – wizyty lekarskie  każda ok 250 zł. Badania dodatkowe: laboratoryjne, hormonalne, ultrasonograficzne, monitorowanie owulacji – koszty zależne od potrzeb i cenników laboratoriów.  W każdym cyklu przeprowadza się 2 badania (50 zł). Koszt badania USG to 80-200 zł. Badania przeprowadza się od potrzeb.
3. Koszty leczenia szpitalnego. W chirurgii dochodzą koszty chirurgii laserowej, która wiąże się z zakupem i eksploatacją sprzętu, oraz profilaktyki przeciwzrostowej – tu dochodzi dodatkowa praca oraz użycie leków [2]

pJakie są wyniki naprotechnologii

p1. Badanie: Stanford, Parnell i Boyle 2008

P. Barczentewicz stwierdza, że wskaźnik ciąż w grupie leczonej przez Stanforda i in. (2008) wyniósł 52,8%. [5] W rzeczywistości jednak skuteczność naprotechnologii jest znacznie niższa, niż wynikałoby to z tych wyników.[4]

Wskaźnik rzeczywisty po dwóch latach stosowania Naprotechnologi wyniósł 25,5%, gdyż w tym okresie 1072 parom poddanym leczeniu urodziło się 273 dzieci. Wskaźnik hipotetyczny dla tego samego okresu był ponaddwukrotnie wyższy. Jest rzeczą naturalną, że z każdym miesiącem leczenia ubywało osób objętych programem naprotechnologii. Po pierwszym roku z terapii wycofało się ponad 40% par, po kolejnym liczba par rezygnujących z terapii osiągnęła ponad 60%. [4]

 

2. Badanie: Opinia zlecona prze biuro analiz sejmowych

Pojawiają się dane porównawcze skuteczności naprotechnologii i in vitro wskazujące na znaczną przewagę skuteczności pierwszej z tych metod, to jednak dokument ten budzi bardzo poważne wątpliwości. – Dr Barbara Dolińska [4]

Skumulowane wyniki, wskaźnik ciąż po leczeniu z powodu niepłodności w przedziałach czasowych

1) do 12 miesięcy – uzyskano 44% ciąż
2) do 24 miesięcy uzyskano 62% ciąż,
3) w 48 miesięcy od rozpoczęcia leczenia 71%

Wyniki leczenia kiedy rozpoznaną przyczyną niepłodności była endometrioza

1) 45% w 12 miesięcy
2) 65% w 24 miesięcy
3) 78% w 36 miesięcy

Skumulowany wskaźnik dla pacjentek z zespołem policystycznych jajników

1) 40% po 12 miesięcy
2) 65% po 24 miesięcy
3) do 90% po 48 miesięcy 3

 

Ponadto jedyna wiarygodna praca omawiająca dokonania naprotechnologii nr 1, jest interpretowana niezgodnie z jej treścią. Niewłaściwa interpretacja skuteczności Naprotechnologii zawarta została w raporcie zamówionym przez Biuro Analiz Sejmowych i stanowi powszechnie dostępne w Polsce źródło informacji na temat naprotechnologii. – Dr Barbara Dolińska [4]

p

Naprotechnologia zamiast in vitro?

o

Naprotechnologia a endometrioza, niedrożność jajników i azospermia

p

Brandes opisał, że stosowanie techniki IVF okazało się skuteczniejsze od innych strategii leczenia niepłodności, jeśli przyczynami niepłodności były: niedrożność jajowodów, endometrioza i czynnik męski, niż wtedy, gdy zdiagnozowaną przyczyną niemożności zajścia w ciążę były zaburzenia owulacji bądź niepłodność idiopatyczna. W odniesieniu do Napotechnologii brak jest jednoznacznych danych. W badaniu przeprowadzonym przez Stannforda (badanie nr 1) nie ma kobiet z niedrożnością jajowodów. Z badania wykluczono postępowanie terapeutyczne wobec par nierokujących u których przyczyną niepłodności była azospermia. [6]

naprotechnologia

Osobiście chcę dodać, że moje stanowisko jest takie, że wierzę w poprawę płodności przez zmianę trybu życia, co łączy się z zasadami naprotechnologii. Nie skreślajcie jej od razu, bo to jest również sposób na pomoc przy zajściu w ciąże. Naprotechnologia jest fajna. O tym jeszcze wystosuję notatkę.


1. Dowbór-Dzwonka A.  Journal of Public Health . 2012,
2.Barczentewicz M., Opinia zlecona przez Biuro Analiz Sejmowych: Naprotechnologia- skuteczność i możliwości jej wykorzystania w Polsce, Lublin 2009
3. Journal of the American Board of Family Medicine: Outcomes From Treatment of Infertility With Natural Procreative Technology in an Irish General Practice; Joseph B. Stanford, MD,MSPH, Tracey A.  Parnell, MD and Phil C. Boyle, MB.
4.BARBARA DOLIŃSKA * Naprotechnologia – przekłamanie czy nieporozumienie?
5. Barczentewicz M., Niepłodność jako wieloczynnikowy problem choroby przewlekłej. Metody leczenia zachowawczego w NaProTECHNOLOGY™”; Materiały konferencyjne „ NaProTECHNOLOGY™ w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności. Szanse-wyzwania-efekty.” Wrocław 2012
6. Brandes M., van der Steen J.O.M., Bokdam S.B. et al. (2009) When and why do subfertile couples discontinue their fertility care? A longituidinal cohort study in a secondary care subfertility population. Human Reproduction

Blog ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się na blogu należy skonsultować się z lekarzem.