Jak poprawić męską płodność?

Jak poprawić męską płodność

Wiele z Was sugerowało na grupach wsparcia na facebooku o stosunkowo małej liczbie tekstów na temat męskiej płodności i niepłodności. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom do menu została dodana kategoria “Niepłodność męska”, do której skrupulatnie będę tworzyła wpisy o męskiej niepłodności, w których zostaną poruszane tematy: leczenia, przyczyn, emocji, zdrowia i jego poprawy oraz postaram się zmobilizować mężczyzn do przedstawienia swojej drogi leczenia i do refleksji na temat niepłodności męskiej.

 

***

 Jak omega 3 może poprawić parametry nasienia

ZAPISZ SIĘ na webinar!

07.02.2018 godzina 19:00

Badanie nasienia

Pierwszym badaniem w celu diagnostyki męskiej niepłodności  jest badanie nasienia. Badanie to polega na oddaniu próbki ejakulatu  i zbadania jej pod kątem norm uznanych przez WHO, jako prawidłowe. Podczas badania zostają ocenione podstawowe parametry, takie jak: objętość ejakulatu, procent plemników o nieprawidłowej budowie, ruchliwość plemników i procent plemników o ruchu progresywnym (poruszających się tylko po linii prostej) czas upłynnienia, lepkość, pH, odsetek żywych i ruchliwych plemników, liczbę plemników na 1 ml nasienia, ogólną liczbę plemników w całej próbce oraz  stopień aglutynacji plemników.

Niektóre badania sugerują, że prawidłowy obraz nasienia jeszcze nie stwierdza na 100% należytej płodności. Czasami u pacjentów z normozoospermią obserwuje się nieprawidłowości lub uszkodzenia DNA, które mogą być przyczyną niepowodzeń.

prawid

Najczęstsze  przyczyny niepłodności męskiej związane są z zaburzeniami parametrów nasienia

 

 • azoospermia, brak plemników w ejakulacie występuje u 1-2% diagnozowanych mężczyzn,
 • nekrozoospermia,  brak żywotności plemników w ejakulacie,
 • oligozoospermia, liczba plemników w mililitrze < 15 mln,
 • astenozoospermia, mniej niż 32% plemników o ruchu postępowym,
 • teratozoospermia,  mniej niż 4% plemników z prawidłową morfologią,
 • oligoastenoteratozoospermia,  zaburzenia liczby, ruchliwości i morfologii,
 • normozoospermia,  definiuje nasienie spełniające normy ustalone przez WHO,
 • aspermia,  brak ejakulatu,
 • hipospermia,  objętość ejakulatu między 0,5–2,0 ml,
 • hiperspermia,  objętość ejakulatu powyżej 6 ml.

***

Pamiętaj!

Jeżeli partner w przeszłości cierpiał na choroby narządów płciowych, przebył operacje urologiczne, przebył zapalenie jąder, wnętrostwo, radioterapię lub chemioterapii, nie czekaj z wizytą u specjalisty do roku starań. W takich przypadkach najlepiej konsultować się z lekarzem jeszcze przed decyzją o staraniach.

ciekawostki męska płodność

płodność męskaBADANIE NASIENIA ICSIINESMINACJIA ISCI

***

Leczenie

***

Na podstawie wywiadu w przypadku niepłodności męskiej już na początku, zaleca się wyeliminowanie czynników, które obniżają płodność w celu poprawy ilości i jakości nasienia. 

Nieprawidłowy wynik nasienia nie musi oznaczać niepłodności, a tylko wskazywać na obniżoną płodność. U około 90% pacjentów, u których stwierdzono odchylenia w badaniu, nie stwierdza się przyczyny niepłodności i kwalifikuje się ją do niepłodności idiopatycznej bez wskazania przyczyny. W takim przypadku zaleca się zmianę stylu życia, diety, unikania ekspozycji na metale ciężkie, wysoką temperaturę itp.

Jak poprawić męską płodność

Co wpływa na męską płodność?

środowisko


Dieta

Pojęcie stresu oksydacyjnego 

Stres oksydacyjny jest to sytuacja w której występuje zaburzona równowaga pomiędzy reaktywnymi formami tlenu RFT, a możliwością ich usuwania. Duże stężenie RFT w organizmie jest niepożądane i obniża jakość nasienia oraz powoduje uszkodzenia plemników, pomimo, że badania nasienia wychodzą w granicach normy. U 25% niepłodnych mężczyzn występuje podwyższony poziom RFT i sugeruje się, że może być to właśnie jedna z przyczyn niepłodności idiopatycznej.

Aby podwyższyć poziom potencjału zapładniającego plemników stosuje się antyoksydanty:

 • witaminę C i E,
 • cynk,
 • selen,
 • kwas foliowy,
 • karnitynę,
 • N -acetyl-cysteinę,
 • astaksantynę,
 • czosnek,
 • tokoferol,
 • likopen.

 

Co obniża poziom przeciwutleniaczy i z czego warto zrezygnować?

 • papierosy,
 • alkohol,
 • dieta bogata w kwasy tłuszczowe o konfiguracji trans,
 • dieta uboga w warzywa oraz owoce.

 

Zalecenia żywieniowe:

 • dieta o umiarkowanej zawartości cholesterolu, kwasów nasyconych i kwasów tłuszczowych o konfiguracji trans,
 • stosowanie diety bogatej w tłuszcze jedno- i wielonienasycone,
 • suplementację kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 (oliwa z oliwek, olej lniany, olej rzepakowy, ryby morskie, orzechy włoskie)
 • ograniczenie spożycia soli  5g/dobę,
 • dozwolona dawka alkoholu 25g/dobę.

Otyłość

Nieprawidłowa masa ciała wpływa negatywnie na gospodarkę hormonalną mężczyzny i na  parametry nasienia. Badanie przeprowadzone na 305  mężczyznach, których podzielono na trzy grupy:

 • prawidłowe BMI,
 • nadwaga BMI między 25 a 30,
 • otyłość BMI > 30 ,

wykazało istotną różnicę w odsetku plemników o ruchu postępowym w nasieniu mężczyzn o prawidłowym BMI, niż u mężczyzn otyłych i  nadwagą. Badania wykazały, że otyli mężczyźni posiadali więcej plemników z uszkodzonym DNA.

 


Metale ciężkie

Wiele badań pokazuje niekorzystny wpływ metali ciężkich na płodność. Głównymi metalami niekorzystnymi są: kadm, ołów, chlorek rtęci, które znajdują się owocach morza i rybach. Z tego właśnie powodu, zaleca się wybieranie ryb pochodzących tylko z pewnych źródeł. Spożywanie witaminy E z dietą, hamuje toksyczny wpływ rtęci.


Ksenoestrogeny i estrogeny

Człowiek cały czas jest wystawiony na działanie naturalnych i syntetycznych związków chemicznych. Wiele z nich wpływa niekorzystnie na organizm. Wśród nich znajdują się związki estrogenopodobne (ksenoestrogeny). Są to związki pochodzenia egzogennego o niejednorodnej strukturze chemicznej, które wykazują zdolność interakcji z układem hormonalnym i zachowywania się jak naturalne estrogeny w organizmie.

Ksenoestrogeny dostają się do organizmu człowieka drogą pokarmową oraz przez skórę. Ksenoestrogenami znajdują się np. w niektórych lekach, metalach  (aluminium, kadm, miedź), w kosmetykach (to te wredne parabeny).

Badania wykazały, że ksenoestrogeny mają wpływ na płodność mężczyzn. Powodują głównie zmniejszenie liczebności gamet męskich, zwiększenie częstości występowania zaburzeń morfologii plemnika oraz uszkodzeń ich DNA.


Przegrzewanie jąder i obcisła bielizna

Pan Brown-Woodman poddał badaniu grupę mężczyzn, którzy przez okres od 1 do 5 tygodni przebywali w saunie przez 20 min, 2 razy w tygodniu, przez 3 miesiące. W badaniu wzięło udział kilku zdrowych ochotników (średnia wieku 33,2). Program – sauna fińska ( 80 – 90C°, wilgotność od 20 do 30%).

Podczas badania stwierdzono spadek liczby plemników w nasieniu o

***

  60–70%!!!

 

Zapewne jesteście ciekawi, czy taki wynik utrzymywał się cały czas. Po trzech miesiącach od zakończenia używania sauny, ilości plemników był nadal niższa, niż w próbce przed rozpoczęciem badań. Dopiero po 6 miesiącach od zakończenia eksperymentu, stwierdzono wyrównanie ilości plemników do wartości na początku badania.

Więcej na ten temat przeczytacie tutaj:
 Czy temperatura, obcisła bielizna i sauna obniżają parametry nasienia

Stres

Stres o dużym nasileniu może spowodować zatrzymanie spermatogenezy. Stres psychologiczny zaburza równowagę hormonalną i plemnikotwórczą funkcję męskich gonad. Wahania hormonalne zależą od siły i charakteru stresora, długości jego oddziaływania i wyjściowego stanu organizmu. Wywołane stresem zaburzenia spermatogenezy najczęściej ujawniają się jako obniżenie stężenia i ruchliwości plemników oraz zwiększenie odsetka plemników o nieprawidłowej morfologii.

Więcej na ten temat:
Czy stres wpływa na płodność
Stres, a płodność

Używki

Palenie tytoniu powoduje obniżenie antyoksydantów organizmie co wpływa istotnie na jakość nasienia. Ponadto palenie powoduje większą liczbę leukocytów w nasieniu, oraz oddziałuje na zaburzenia działania testosteronu.


Inseminacja

Inseminację zalicza się, jako leczenie pierwszego rzutu w przypadku niepłodności męskiej, a wskazaniami do niej są:

 • przedwczesny wytrysk,
 • niemożność czynnościowa podjęcia normalnego współżycia,
 • anatomiczne wady prącia,
 • obniżenie parametrów nasienia,
 • niepłodność idiopatyczna.

Zabieg ICSI

ICSI (docytoplazmatyczną iniekcję plemnika), czyli zapłodnienie pozaustrojowe polegające na bezpośrednim podaniu plemnika do komórki jajowej. Dzięki tej technice możliwe jest zwiększenie szans na potomstwo u mężczyzn cierpiących na niepłodność.


Leczenie farmakologiczne w niepłodności idiopatycznej 

Nie rekomenduje się leczenia farmakologicznego w grupie niepłodnych mężczyzn z niepłodnością idiopatyczną.

W żadnym z badań klinicznych nie stwierdzono poprawy płodności u mężczyzn z niewyjaśnioną niepłodnością po leczeniu gonadotropinami (FSH, hMG, hCG), androgenami, antyestrogenami (klomifen, tamoksifen), agonistami receptora D2 dopaminy ani steroidami. Z tego powodu nie rekomenduje się leczenia farmakologicznego w tej grupie pacjentów

Poprawę płodności po leczeniu można uzyskać u mężczyzn z hipogonadyzmem hipogonadotropowym (leczenie preparatami gonadotropin i hCG) oraz z hiperprolaktynemią (leczenie agonistami dopaminy).

 

Jak poprawić męską płodność

Jak poprawić męską płodność     sojapośrednie zmiany

 


InviMed-LogoWpis powstał we współpracy z kliniką leczenia niepłodności InviMed, której misją jest spełnianie marzeń o własnej szczęśliwej rodzinie. Od kilkunastu lat pomagają parom skutecznie walczyć z niepłodnością, czego efektem jest 7000 tysięcy bobasów, którym pomogli pojawić się na tym świecie.

 


źródło:
1. Joanna Tkaczuk-Włach, Dorota Robak-Chołubek, Grzegorz Jakiel. Niepłodność męska. Male infertility.
2. Waldemar Kuczyński, Rafał Kurzawa, Przemysław Oszukowski, Leszek Pawelczyk, Ryszard Poręba, Stanisław Radowicki, Robert Spaczyński, Marian Szamatowicz, Sławomir Wołczyński. Rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności.
3. Renata Walczak-Jędrzejowska. Renata Walczak-Jędrzejowska. Stres oksydacyjny a niepłodność męska.
4. Renata Walczak-Jędrzejowska. Postępy Andrologii.  Antyoksydanty w leczeniu męskiej niepłodności
5. Tomasz Bączkowski, Katarzyna Żułtak-Bączkowska, Beata Karakiewicz, Rafał Kurzawa. Przestrzeganie zaleceń dotyczących zdrowia reprodukcyjnego wśród mężczyzn diagnozowanych w kierunku niepłodności i z potwierdzoną niepłodnością.
6. Anna Jeznach-Steinhagen, Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna. Postępowanie dietetyczne jako element leczenia zaburzeń płodności u mężczyzn z obniżoną jakością nasienia.
7. Tomasz Bączkowski, Rafał Kurzawaa. Leczenie niepłodności w warunkach ambulatoryjnych. Infertility treatment in out-patient clinic.
8. Małgorzata Maria Dobrzyńska. Wpływ wybranych ksenoestrogenów na męski układ rozrodczy ssaków.

Blog ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się na blogu należy skonsultować się z lekarzem.

 

 

Related Posts

by
Witaj, nazywam się Ania i tworzę to miejsce z myślą o osobach, które starają się o dziecko i interesują się swoim zdrowiem. Zawodowo zajmuję się dietoterapią niepłodności.
Previous Post Next Post

Comments

  • Rollxd
  • Kwiecień 15, 2016
  Odpowiedz

  Aniu zabrakło jednak tego co zrobić w przypadku braku plemników.

   • Ania
   • Kwiecień 15, 2016
   Odpowiedz

   Dokładnie opisane przyczyny zaplanowane są na kolejne wpisy. Wszystko się pojawi niebawem.

  • Daria
  • Kwiecień 16, 2016
  Odpowiedz

  To chyba będzie najgłupsze pytanie świata, ale do jakiego lekarza ma się udać mężczyzna chcąc zbadać nasienie? Do urologa?

   • Ania
   • Kwiecień 18, 2016
   Odpowiedz

   Pytanie wcale nie jest głupie. Męskim układem płciowym zajmuje się androlog, ale badanie nasienia można wykonać i bez wizyty u androloga. Potrzebne jest laboratorium, które posiada odpowiedni sprzęt. Takie badanie można zrobić np w Invimedzie lub innych klinikach. O więcej szczegółów należy pytać placówki. Nasienie najlepiej oddać na miejscu.

    • Maja
    • Maj 11, 2016
    Odpowiedz

    Przyznam szczerze, że ja też nie wiedziałam. Pierwsze moje skojarzenie to też urolog 😉

    1. Odpowiedz

     Urolog jest od układu moczowo-płciowego, stąd pewnie zamieszanie 🙂

  • Nirka
  • Maj 11, 2016
  Odpowiedz

  Na prawdę fajnie napisany artykuł, wszystkie potrzebne informacje zawarte, z przypisami i odnośnikami w dodatku bez nadętych medycznych sformułowań 🙂 nie wiedziałam, że sauna może aż tak szkodzić, dobrze wiedzieć

  • Rita
  • Maj 12, 2016
  Odpowiedz

  Przydałoby się więcej takich artykułów – trzeba wzmacniać świadomość, że pewne męskie nawyki są szkodliwe dla nasienia. A kobiety powinny przestać naśladować mężczyzn w tych złych nawykach bo potem oboje dostaną po uszach od specjalisty 😉

   • Hanka81
   • Maj 12, 2016
   Odpowiedz

   Akurat w kwestii grzeszków takich jak używki mamy równouprawnienie 😛 choć faceci ponoć gorzej znoszą stres, więc to ich dodatkowo osłabia… no i oczywiście za nic nie pójdą do lekarza, także siłą trzeba iść ciągnąć do lekarzy 😛

  • ala
  • Październik 12, 2016
  Odpowiedz

  Mojego męża udało się namówić na badanie nasienia dopiero jak ja wykonywałam histeroskopie w invimedzie i miałam usuwane polipy, teraz jest o wiele mniej stresu i za 2 tygodnie będzie szansa na inseminację 🙂

  • Beata
  • Maj 6, 2017
  Odpowiedz

  A co z poprawą upłynnienia? Planujesz coś o tym napisać?

  • Nimia
  • Luty 19, 2018
  Odpowiedz

  Pytanie może głupie, ale mnie męczy: “Nie rekomenduje się leczenia farmakologicznego w grupie niepłodnych mężczyzn.” <– czy to znaczy, że niedoczynność/nadczynność, insulina, etc. nie mają wpływu na męską płodność? Tak jak u nas-kobitek mają te schorzenia znaczenie…

   • Ania
   • Luty 24, 2018
   Odpowiedz

   Pytanie nie jest głupie, dziękuję, że zwróciłaś uwagę. Akapit dotyczył niepłodności idiopatycznej u mężczyzn i już został poprawiony na podstawie artykułu “Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności”

    • Nimia
    • Luty 27, 2018
    Odpowiedz

    Dziękuję bardzo! 🙂

  • Annunaki
  • Marzec 26, 2018
  Odpowiedz

  Witam wszystkich. Chciałbym pomóc panom w kwestii poprawy morfologii plemników. Otóż w moim przypadku po pierwszych badaniach morfologia wskazywała 2 %. Dodatkowo problem z upłynnianiem. Ja poprawiłem swoją morfologie w powiedziałbym banalny sposób. Gdzies przeczytałem i pomyslałem że spróbuję. A wiec parę dni po badaniu wyciągnąłem telefon komórkowy z przedniej kieszeni spodni i jeśli nie musiałem go nosic to poprostu nie nosiłem. Jesli juz to w kieszeni kurtki badz bluzy. Po 3 miesiącach morfologia skoczyła na 8% i ilość się zwiększyła. Kwestia upłynnienia: Niemieccy lekarze (mieszkam tu) twierdza ze problem upłynnienia można poprawić po pewnym czasie przez picie duzej ilości płynów i ewentualnie jakis Mucosolvan do tego od czasu do czasu. Pół godziny przed stosunkiem zalecją napicie sie kawy do poprawy ruchliwości plemników. No i trochę ruchu oczywiście i jakąś witaminke. Jeśli komuś to pomogło jak mi to się bardzo cieszę:) Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

6 shares

Kategorie

Jak lepiej radzić sobie z niepłodnością (9)