Leczenie niepłodności wiąże się niekiedy z utratą sporej gotówki. Wizyty, zabiegi i badania to naprawdę ogrom pieniędzy.

Wiele razy pytacie, jakie badanie możecie wykonać dostając skierowanie od lekarza rodzinnego. Niżej wypisałam wszystkie zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Za kilka dni pojawi się wpis, który będzie kontynuacją tego wpisu i  poruszy kwestię skierowań. “Kto może wydawać skierowania na badania/do lekarzy w ramach NFZ-etu”.

Zobacz wpis: lekarz rodzinny a niepłodność, jak może pomóc 

Jakie badania może zlecić lekarz rodzinny na NFZ

 

Podkreśliłam i pogrubiłam badania o które najczęściej się pytacie.

Aby uzyskać skierowanie na badania należy udać się do innego lekarza ze skierowaniami wydanymi przez lekarza rodzinnego. Skierowanie może wydać lekarz rodzinny lub inny specjalista, czyli lekarz rodzinny wystawia skierowanie do endokrynologa, który może skierować pacjenta do innego specjalisty np. hematologa.

 

1. Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 •  retikulocyty;
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:

 • sód;
 • potas;
 • wapń zjonizowany;
 • żelazo;
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC);
 • stężenie transferyny;
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c);
 • mocznik;
 • kreatynina;
 • glukoza;
 • test obciążenia glukozą;
 • białko całkowite;
 • proteinogram;
 • albumina;
 • białko C-reaktywne (CRP);
 • kwas moczowy;
 • cholesterol całkowity;
 • cholesterol-HDL;
 • cholesterol-LDL;
 • triglicerydy (TG);
 •  bilirubina całkowita;
 • bilirubina bezpośrednia;
 • fosfataza alkaliczna (ALP);
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST);
 • aminotransferaza alaninowa (ALT);
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
 • amylaza;
 • kinaza kreatynowa (CK);
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
 • czynnik reumatoidalny (RF);
 • miano antystreptolizyn O (ASO);
 • hormon tyreotropowy (TSH);
 • antygen HBs-AgHBs;
 • VDRL;
 • FT3, FT4;
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza (całkowity, wolny).

3. Badania moczu

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu:
 • ilościowe oznaczanie białka;
 • ilościowe oznaczanie glukozy;
 • ilościowe oznaczanie wapnia;
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

4. Badania kału:

 • badanie ogólne;
 • pasożyty;
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.

5. Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR);
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
 • fibrynogen.

6. Badania mikrobiologiczne:

 •  posiew moczu z antybiogramem;
 •  posiew wymazu z gardła z antybiogramem;
 •  posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella

7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

8. Diagnostyka ultrasonograficzna:

 •  głowy/szyi  USG tarczycy i przytarczyc,  USG węzłów chłonnych i szyi, USG ślinianek,  USG krtani);
 •  klatki piersiowej (USG piersi,  USG płuc,  USG śródpiersia, USG jamy opłucnej,  USG klatki piersiowej, USG klatki piersiowej – inne);
 • przewodu pokarmowego (USG przełyku, USG przewodu pokarmowego – inne);
 • układu moczowego (USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego);
 • brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej ( USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, USG gruczołu krokowego);
 • inna diagnostyka ultrasonograficzna ( USG węzłów chłonnych, moszny, w tym jąder i najądrzy).

9. Echokardiografia.

10. Spirometria.

11. Zdjęcia radiologiczne:

 •  zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
 •  zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
 •  zdjęcie czaszki;
 • zdjęcie zatok;
 •  zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

12. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:

 •  gastroskopia;
 •  kolonoskopia.

 

Widziałaś nasz płodny Ebook?

Kupisz go tutaj: SKLEP