Kampania społeczna w zakresie płodności kobiet i mężczyzn, która ma na celu zwiększenie świadomości osób w wieku prokreacyjnym (18-45 lat) na temat czynników ryzyka wpływających na płodność, wywołała niesmak wielu osób, które starają się o dziecko.

“Kto jak kto, ale my króliki wiemy, jak zadbać o liczne potomstwo. Jeśli chcesz kiedyś zostać rodzicem, weź przykład z królików ” tak brzmią pierwsze słowa, które możemy usłyszeć w spocie

W przeprowadzonej przeze mnie ankiecie w grupie 200 kobiet, które starają się o dziecko aż 98% uznało, że spot nic nie zmienił w ich świadomości.

W ankiecie możemy przeczytać, że promowanie zmian, jakie mogą zwiększyć płodność i zwiększanie świadomości jest bardzo ważne, aczkolwiek zdecydowana większość uznała, że kampania spłyciła problem osób, które chcą zostać rodzicami i zbagatelizowała te problemy, które nie są powiązane ze stylem życia.

Na 200 odpowiedzi, tylko 4 osoby wskazały, że kampania zwiększyła ich świadomość dotyczącą czynników, które mają wpływ płodność!

95%  kobiet starających się o dziecko stwierdziło, że spot im się nie spodobał*

*dane wyliczyłam na podstawie 200 osób, które wypełniły ankietę.

_czy podoba się kampania - wykres
=

Wracając do spotu.

Odbiorców kampanii, podzieliłabym na trzy grupy.

Pierwsza,jest to grupa osób, która jest w wieku reprodukcyjnych i jeszcze nie stara się o dziecko. Druga, są to osoby, które zdecydowały się na starania bądź starają się mniej, niż rok i trzecia, najważniejsza, osoby, które starają się i walczą z problemem niepłodności, czyli grupa, która została jakiś czas temu pozbawiona pomocy ze strony państwa.

W grupie pierwszej, spot ma na celu zwiększenie świadomości, która być może zaowocuje w przyszłości tym, że, jeżeli pojawi się u tych osób decyzja i chęć zostania rodzicem, to te osoby zaczną bacznie przyglądać się stylowi życia, jaki prowadzą. To samo dotyczy grupy drugiej. Ważne jest budowanie świadomości, że styl życia wpływa na płodność.

Jestem niepłodna, więc moja świadomość jest już wysoka – kampania jedynie ucieszyła mnie tym, że może pokazać innym, jak ważne są te czynniki przy staraniach o potomstwo.

Schody zaczynają się, jeżeli spojrzymy na trzecią grupę, wśród której występuje problem niepłodności. Ta grupa stanowi 1,5 mln par w Polsce i to właśnie ta grupa wymaga największego wsparcia, jeżeli chodzi o wsparcie płodności.

Znajdziemy w tej grupie wiele osób, które potrzebują nie tylko zmian w obszarach wymienionych w spocie, a dostępu do wyspecjalizowanych placówek medycznych i zabiegów z których mogą skorzystać w ramach NFZ oraz możliwości współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin – psychologów, lekarzy, dietetyków, seksuologów, fizjoterapeutów itp.

 

Walka z niepłodnością to niestety walka finansowana z własnej kieszeni.

 

Warto również zaznaczyć, że zmiana aktywności, diety i redukcja stresu to ważny dodatek do wsparcia płodności, ale wiele problemów stojących na przeszkodzie zostania rodzicem nie wynika ze stylu życia. Zatem kampania bardzo, ale to bardzo pominęła realne potrzeby osób, które starają się o dziecko i mają problemy z płodnością nie wynikającej ze stylu życia.

Odwołując się do samej formy, stawianie sytuacji osób niepłodnych na równi ze śmiesznymi królikami i dwuznaczność kampanii jest zwyczajnie obraźliwa dla wielu z nich.  Te osoby potrzebują pomocy i rozpaczliwie na nią czekają. Osoby niepłodne potrzebują dostępu do specjalistów, zabiegów, diagnostyki oraz edukacji, którą będą mogły wykorzystać w życiu.

Jak na razie, mogą skorzystać tylko ze świadomości, jaką miał wnieść w ich życie królik chwalący się gromadą dzieci.

 

A co napisały w ankiecie osoby, które starają się o dziecko? Wyniki ankiety.

Czy kampania wpłynęła na świadomość osób niepłodnych?

czy kampania wpłynła na świadomość

czy kampania wpłynła na świadomość 1

czy po kampani zmienisz styl życia

PLUSY kampanii (34 odpowiedzi)

 PLUSY

PLUSY

MINUSY kampani (217 odpowiedzi)

MINUSY

1k 2k 3k 4k 5kk 6kk  8k 9k 10k 11k 12k 13k

14k

Dziękuję wszystkim za wypełnienie ankiety.

dolacz do GRUPY (2)

Zapraszam do polubienia FACEBOOKA towsrodku 

link do grupy