Wiele badań wykazało, że pestycydy potrafią zmniejszyć ilość plemników aż o 60% u osób narażonych na stałą ekspozycję. Pestycydy to chemiczne środki ochrony roślin zaliczane również do ksenoestrogenów.  W rolnictwie, gospodarstwach domowych w weterynarii i ochronie zdrowia – stosowane są do zwalczaniu chwastów, zwierząt lub mikroorganizmów. Do naszego organizmu dostają się głównie z pożywieniem.

 

Ksenoestrogeny to związki, które po dostaniu się do organizmu mogą naśladować estrogeny (oddziaływać z receptorami estrogenowymi, działać jako agoniści lub antagoniści endogennych hormonów).

ksenoestrogeny

Mogą powodować niepłodność, przedwczesne wygasanie czynności  jajników i powodować nieprawidłowy poziom o działanie hormonów  steroidowych a także zwiększać ogniska endometriozy. U mężczyzn  zaobserwowano, że ksenoestrogeny obniżają liczbę i ruchliwość plemników.

Ksenoestogeny to pestycydy, parabeny, składniki tworzyw sztucznych, a także naturalne substancje roślinne, tj. fitoestrogeny. Dziś zajmiemy się tylko pestycydami.

Jak pestycydy dostają się do organizmu?

  • gleba
  • woda
  • produkty żywnościowe
  • ekzpozycja zawodowa (np. w rolnictwie)

**

 

Badania potwierdzają – pestycydy obniżają płodność

***

Badania przeprowadzone na osobach, które są narażone na ekspozycję pestycydów (rolnicy, pracownicy szklarni) wykazywały wydłużenie czasu uzyskania ciąż.

W badaniu przeprowadzonym w Holandii, w którym obserwowano 91 ciąż u 43 par rolników eksponowanych na pestycydy, stwierdzono, że czas uzyskania ciąży jest wydłużony zwłaszcza gdy para starała się począć dziecko w sezonie oprysków.

pestycydy płodność

W badaniu przeprowadzonym w Danii, którym objęto kobiety (253 pracownice szklarni eksponowane na pestycydy i 239 pracownice nieeksponowane na pestycydy ) wykazano, że szanse na zajście w ciążę obniża się u kobiet pracujących w szklarniach, w których prowadzona jest uprawa kwiatów – zwłaszcza kobiet, które nie używały rękawiczek (ekspozycja przez skórę).

Badanie przeprowadzone wśród duńskich pracowników szklarni wykazało, że proporcja plemników o prawidłowej budowie była niższa

***

o 60% u osób z wysoką ekspozycją na pestycydy i 14% z niską ekspozycją!!!

 

Liczba plemników była także 40% niższa u mężczyzn z więcej niż 10-letnim stażem w szklarni w porównaniu z tymi, których staż był krótszy niż 5 lat.

***

Jakie konkretnie pestycydy obniżają płodność

Jak już wiesz pestycydy powodują obniżenie płodności u mężczyzn i kobiet. Wiele badań potwierdza negatywny wpływ preparatu DDT (właściwości estrogenowe) (1,1,1,-trichloro-2,2 bis (p-chlorofenylo)etan) oraz jego metabolitu DDE (zmniejszają ilość androgenów). Ten preparat został wycofany w latach 70.

DDT jest metabolizowany do DDE który gromadzi się w tkance tłuszczowej oraz wykazuje bardzo długi okres biologicznego półtrwania wynoszący u człowieka aż 6 – 10 lat i to niezależnie od czasu trwania narażenia.

Pestycydy wpływają na układ endokrynny, co w konsekwencji może prowadzić do endometriozy i nowotworów piersi oraz nowotworów prostaty. W przypadku fitoestrogenów – działają korzystnie na raka piersi.

 

Czy wiesz, że…

Ksenoestrogeny nie są związane w krążeniu przez białka płodowe – męskie płody nie są chronione przed estrogennym działaniem czynników środowiska zewnętrznego. Ksenoestrogeny mogą uczestniczyć w patogenezie zaburzeń rozwojowych jądra u chłopców już w życiu płodowym

 

Które pestycydy zachowują się jak naturalne estrogeny?

Do innych pestycydów wpływających negatywnie na układ endokrynny należą: fenarimol (w użytku), prochloraz oraz fungicydy imidazolowe hamujące biosyntezę (przetwarzanie) estrogenów poprzez inhibicję aktywności aromatazy.

Ksenoestrogeny nie posiadają wszystkich właściwości naturalnych estrogenów, ale mogą zakłócać ich działanie w organizmie.

 

Wiele z pestycydów wykazujących negatywny wpływ na płodność jest powszechnie stosowane w rolnictwie i szklarniach!

pestycydy-plodnosc


ŹRÓDŁO
Rys. Joanna Golec1 Wojciech Hanke1 Sławomir Dąbrowski. Ryzyko zaburzeń płodności u osób zawodowo eksponwanych na pestydycy
2.Związki endokrynnie czynne – prawdopodobieństwo niepożądanego działania środowiskowego Endocrine disrupting chemicals – probability of adverse environmental effect
3.Nowiny lekarskie
4.Ewa Synak i wpol. Styl życia współczesnego mężczyzny a problem niepłdności
5. Wybrane ksenoestrogeny i ich wpływ na zdrowie człowieka Selected xenoestrogens and their impact on human health. Ewa Forma A. Szymczyk i wpsoł.  Katedra Cytobiochemii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Łódzki
6. Patogeneza zmian nowotworowych z komórek p³ciowych w aspekcie rozwojowym Pathogenesis of germ cells neoplastic lesions in developmental aspect Jolanta SŁowikowska-Hilczer ZakŁad Endokrynologii P³odnoœci, Katedra Andrologii i Endokrynologii P³odnoœci UM w £odzi