Problem niepłodności dotyczy około 20% społeczeństwa w wieku rozrodczym, w Polsce jest to około 1,5 mln par. Co najmniej połowa z nich korzysta z pomocy podstawowej opieki zdrowotnej, a około 60% wymaga specjalistycznego postępowania lekarskiego. Jak będzie wyglądało leczenie niepłodności w Polsce?

Program kompleksowej ochrony zdrowia został wprowadzony przez rząd w zamian za zakończenie programu in vitro. Celem głównym programu, jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności. Jak można wyczytać w raporcie, taka diagnostyka była zagwarantowana przez nasz kraj już kilka lat, ale nie była dobrze skoordynowana.

Program ma być realizowany w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. Pary, które mogą z niego skorzystać muszą starać się ponad rok o dziecko i nie być wcześniej diagnozowane w kierunku niepłodności.

Program gwarantuje pełną diagnostykę niepłodności, w tym diagnostykę hormonalną, USG, radiologiczną, genetyczną, immunologiczną, histeroskopową i andrologiczną.

W przypadku, kiedy przyczyna niepłodności zostanie ustalona, para zostanie skierowana do leczenie w ramach świadczeń gwarantowanych, których nie finansuje już program.

*

Kto może skorzystać z programu?

Kryteria kwalifikacji do programu obejmują.

W zakresie diagnostyki:

 • pary pozostające w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu;
 • pary niediagnozowane wcześniej pod kątem niepłodności;
 • osoby pełnoletnie w wieku prokreacyjnym;
 • pary, które co najmniej przez 12 miesięcy bezskutecznie starały się o ciążę.

 

W zakresie bankowania tkanek:

 • dziewczynki przed pokwitaniem i kobiety w wieku rozrodczym z rozpoznaniem choroby onkologicznej, skierowane do leczenia chemio lub radioterapeutycznego, które może wpłynąć na ich płodność.

Działania z zakresu bankowania tkanek zostaną skierowane do dziewczynek przed pokwitaniem i pacjentek dotkniętych chorobą nowotworową w wieku rozrodczym, które skierowane zostały do leczenia chemio lub radioterapeutycznego. W okresie trwania programu planuje się zbankować tkanki od ok. 75 pacjentek.

Program gwarantuje zabiegi operacyjne

W ośrodku referencyjnym możliwe będzie przeprowadzenie pełnej diagnostyki w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych z możliwością przeprowadzania badań inwazyjnych i nieinwazyjnych oraz zabiegów operacyjnych.

*

Jakie badania będzie można wykonać korzystając z programu?

Wykonywane badania i procedury Referencyjny ośrodek leczenia niepłodności będzie dysponował możliwością wykonania:

badań laboratoryjnych:

 • pełnego zakresu badań ogólnoustrojowych (np. morfologia, jonogram),
 • badań hormonalnych (np. PRL, insulina, LH, FSH, AMH),
 • badań andrologicznych (np. komputerowe badanie nasienia, swimm-up, test przeżywalności plemników),
 •  badań w zakresie zakażeń (np. Chlamydia, TORCH, kiła),
 • badań histopatologicznych (np. ocena bioptatów),
 • badań genetycznych (np. kariotyp),
 • badań immunologicznych (np. ANA, ACA, test migracji limfocytów, antykoagulant toczniowy);

badań nieinwazyjnych:

 •  USG (np. żeńskich narządów płciowych, nadnerczy, tarczycy),
 •  badanie TK lub MRI głowy (ocena struktur przysadki i OUN);

badań inwazyjnych:

 • HSG,
 • HSSG,
 • histeroskopia diagnostyczna,
 •  laparoskopia diagnostyczna;

zabiegów operacyjnych:

 • histeroskopia operacyjna (np. usuwanie zrostów, polipów, mięśniaków, korekta wad macicy),
 • laparoskopia operacyjna (np. wyłuszczanie mięśniaków oraz torbieli jajników, uwalnianie zrostów) z możliwością konwersji do laparotomii.

8

Kiedy będzie można z niego skorzystać?

W drugim półroczu drugiego roku realizacji programu, czyli w 2017 r. planuje się rozpoczęcie skoordynowanej diagnostyki mającej na celu zidentyfikowanie przyczyn problemu niepłodności  oraz możliwie szybkie skierowanie do dalszego leczenia.

*

Cel programu:

1) poprawa stanu zdrowia uczestników w zakresie zidentyfikowanych chorób utrudniających posiadanie potomstwa; 2) podniesienie kwalifikacji i umiejętności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy specjalistów oraz położnych w zakresie czynników wpływających na występowanie niepłodności oraz wczesnego wykrywania przyczyn niepłodności;
3) określenie przyczyn niepłodności wśród uczestników;
4) wzrost jakości udzielanych świadczeń w zakresie kompleksowej diagnostyki niepłodności;
5) zabezpieczenie płodności wśród pacjentek leczących się z powodów onkologicznych poprzez utworzenie Banku Tkanek Germinalnych.

*

Liczba niepłodnych, którzy przystąpią do udziału w programie wynosi – 8 000 par

*

Dla kogo tej program?

Program jest skierowany głównie do osób borykających się z problemem niepłodności, którzy pozostają w związkach małżeńskich lub partnerskich i wcześniej nie byli diagnozowani pod kątem niepłodności. Ponadto program w zakresie szkoleń będzie skierowany do personelu medycznego.

*

Lista placówek, które zostały zakwalifikowane:

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
 • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu,
 • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,
 • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr.1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
 • Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Szpital Uniwersytecki Nr.2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. dr. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

*

Ile to kosztuje?

*Kwota przewidziana na realizację zadania w latach 2016 – 2020: 59 947 964 zł (w tym 13 000 000 zł w 2016 r.)

*

Źródło: Ministerstwo Zdrowia. Raport do przeczytania tutaj